Vector Portrat Logo วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์และนำมาสร้างเป็นโลโก้

ผลงานเกี่ยวกับการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่ใช้โปรแกรม illustrator ในการวาด และนำไปต่อยอดในการออกแบบสร้างโลโก้ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการทำธุรกิจ

ภาพวาด Vector วาดด้วยโปรแกรม Illustrator

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ (Vector) ที่ใช้โปรแกรมกราฟฟิค Illustrator ในการวาด เป็นผลงานที่เน้นความเรียบง่ายไม่เก็บรายละเอียดมากตามที่ลูกค้าต้องการ

ภาพวาดสไตล์เวคเตอร์ Vector วาดด้วยโปรแกรมอิลาสเตเตอร์ Illustrator

เป็นผลงานที่วาดภาพประกอบกับพื้นหลังแบ็กกราวน์ ซึ่งเป็นทิวทัศน์ ทัศนียภาพตามที่ลูกค้ากำหนด ภาพวาดสไตล์นี้จะมีสีสันที่สดใส สวยงาม ตามที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้

วาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย

บริการงานวาดภาพประกอบ Illustration และ Painting เพื่อใช้เป็นหน้าปกหนังสือ วรรณกรรม นวนิยาย จัดทำอาร์ตเวิร์กเื่อการจัดพิมพ์ และใช้ประกอบเพื่อการโฆษณา และอื่น ๆ

1 2 3