ผลงานออกแบบโลโก้ไทยสปา นวดแผนไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ของดวงอาทิตย์ และโลโก้ลายไทย

ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator

การออกแบบโลโก้ที่ได้รับความหมายจากชื่อของร้านที่แปลว่าดวงอาทิตย์ในยามเช้า ถูกจัดการและผสมผสานให้เข้ากับลวดลายไทย เกิดเป็นโลโก้ที่สื่อความหมายของความเป็นไทย โดยใช้ตัวแทนของมือ ในงานจิตรกรรมไทยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและต้องการสื่อถึง มือที่อ่อนโยน และน่าสัมผัสตามสไตล์แบบไทย และเพิ่มสัญลักษณ์ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ดูเหมือนดวงไฟที่เปล่งแสง รู้สุกคล้ายกับความสว่างไสวของดวงอาทิตย์ จากนั้นก็ใช้โทนสีทองและน้ำตาล ที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นได้อย่างลงตัว เมื่อทั้งหมดมารวมกันจึงทำให้ได้โลโก้ในแบบที่ดูมีพลังและลงตัวในสไตล์ของความเป็นไทย พร้อมการสื่อความหมายที่ตรงตามความต้องการ


เมื่อ

ใน

โดย