ภาพวาดพระวิษณุ ภาพวาดเวกเตอร์ลายไทย วาดภาพพระวิษณุสกรีนเสื้อ

ภาพวาดพระวิษณุ ภาพวาดเวกเตอร์ลายไทย วาดภาพพระวิษณุสกรีนเสื้อ
ภาพวาดพระวิษณุ ภาพวาดเวกเตอร์ลายไทย วาดภาพพระวิษณุสกรีนเสื้อ

งานวาดภาพองค์พระวิษณุสำหรับนำไปใช้งานในการสกรีนเสื้อ เป็นงานวาดองค์พระวิษณุแบบที่มีการประยุกต์เอาหลาย ๆ อย่างเข้ามาประกอบกัน เช่น การวาดแขนเพิ่มเป็นสี่แขน และมีการถืออุปกรณ์ในมือที่ให้มีความสื่อถึงความหมายของความเป็นช่างกลในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งการวาดภาพรูปฟันเฟือนประกอบฉากหลังและเนื้อให้มีการใส่สีดำที่เข้มขึ้นเพื่อเป็นขับให้องค์พระวิษณุที่อยู่ด้านหน้าให้มีความเด่นขึ้นมา ภาพวาดนี้เป็นงานวาดที่ใช้านโปรแกรม illustrator ในการวาดเพื่อสร้างความคมชัด เพราะงานที่ต้องการเพื่อนำไปจัดพิมพ์สกรีนเสื้ออย่างสมบูรณ์แบบ และคมชัดมากที่สุด

รายละเอียด
วาดภาพประกอบ illustration

  • ราคาเริ่มต้น 3500 บาท
  • จัดส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้จัดทำ
  • ระยะเวลาการจัดทำ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่ต้องการวาด

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

หมายเหตุ
ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดและรูปแบบสไตล์ของงานให้ทราบโดยละเอียดก่อนการเริ่มงานวาด ● ก่อนการวาดภาพจะทำการส่งแบบงานสเก็ตซ์ให้ก่อนเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ● ราคาประเมินข้างต้นไม่รวมกับค่าซื้อลิขสิทธิ์ขาดของงาน ถ้าต้องการซื้อลิขสิทธิ์งานเพื่อนำไปใช้งานหรือจดทะเบียนต่าง ๆ จำเป็นต้องทำการพูดคุยตกลงกันก่อนเท่านั้น ● การชำระเงิน ราคางานไม่ถึง 5,000 บาท ต้องชำระเป็นจำนวนเต็มก่อนการเริ่มานวาดเท่านั้น แต่ถ้าราคางานเกินกว่า 5,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระเงิน 50% ก่อนเริ่มงาน และหลังจบงานอีก 50% ● การปรับปรุงแก้ไขงานสามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนของการสเก็ตซ์งานแบบร่าง และเมื่อวาดภาพขึ้น illustrator จริงจะสามารถปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของโทนสีได้เท่านั้น ● การแก้ไขจะไม่รวมการนำเอาตัวอย่างงานจากที่อื่น ๆ มาให้ดูใหม่ หรือการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์รูปแบบของงานไปจากเดิมต่างจากที่บรีฟงานกันไว้ ● หากมีการให้วาดขึ้นใหม่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หลังจากขึ้นแบบงาน illustrator จริงไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจำเป็นต้องมีการยืดระยะเวลาการทำงาน และส่งมอบงานออกไปอีกตามการพิจารณา ● การยกเลิกการทำงานในทุก ๆ กรณีที่มีการยกเลิกงานจากลูกค้า จะไม่สามารถคืนเงินมัดจำเงินว่าจ้างให้ได้ ● ผู้วาดขอสงวนสิทธิ์ในการที่อาจจะมีความล่าช้าในการทำงาน หรือการยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการคืนเงินให้เต็มจำนวนเสมอ