ภาพวาดพญานาค 7 เศรียร วาดภาพพญานาค

ภาพวาดพญานาค 7 เศรียร วาดภาพพญานาค
ภาพวาดพญานาค 7 เศรียร วาดภาพพญานาค

ผลงานวาดภาพพญานาคที่วาดตามต้นแบบเป็นรูปแบบของพญานาค 7 เศรียรภาพนี้วาดขึ้นด้วยโปรแกรม Illustrator ทำให้มีความเป็นเวกเตอร์ ในส่วนของเฉพาะการวาดคัดลายเส้นเพื่อให้เกิดความคมชัดของายเส้นที่ชัดเจน และยังสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ จากนั้นนำลายเส้นที่ได้วาดไปทำการลงสีในโปรแกรม Photoshop ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานแบบสองโปรแกรมรวมกัน ทั้งนี้รูปภาพที่ได้ออกมาเป็นรูปภาพที่เป็นไฟล์งานของโพโต้ช้อป เหตุผลเพราะเพียงต้องการไล่โทนสีและการเล่นลูกเล่นกับฉากหลังให้มีความเนียนดูแล้วมีความสวยงามอ่อนโยน การวาดใช้เทคนิดการวาดด้วย Brush ใน Photoshop เป็นส่วนใหญ่ และมีการแยกเลเยอร์ในการจัดทำอย่างชัดเจน ทำให้ภาพพญานาคภาพนี้เป็นภาพที่สามารถนำมาจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบโทนสีต่าง ๆ ได้ในอนาคต ตามที่ลูกค้าต้องการ

ขนาดอาร์ตเวิร์ก ราคา ไฟล์งานที่ได้รับ
ตามที่ลูกค้าต้องการ เริ่มต้น 2500 บาท
ราคาเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงาน
ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .ai .jpg .pdf .eps

* หมายเหตุ *

  • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove