ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดเวกเตอร์พระวิษณุ
ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดเวกเตอร์พระวิษณุ

งานชิ้นนี้คือภาพวาดที่วาดเอาแต่ลายเส้นของพระวิษณุโดยใช้เป็นเพียงลายเส้นสีดำ วาดประกอบรูปร่างขึ้นมาเป็นพระวิษณุ ซึ่งสามารถนำภาพไปปรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น การสร้างตรายาง หรือการนำไปใช้เพื่อใส่สีสันลวดลายต่าง ๆ ให้กับผลงานอื่น ๆ ที่ต้องการให้มีรูปของพระวิษณุตามแบบของภาพ ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์รูปของพระวิษณุนี้ถูกวาดขึ้นด้วยโปรแกรม Illustrator โดยใช้ความสามารถของ Pen Tool ในการร่างและวาดขึ้นมา โดยเน้นเพียงแค่โครงร่างของเส้น สีดำ เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถดูการประยุกต์การใช้งานของภาพนี้ได้จากผลงานออกแบบโลโก้พระวิษณุได้

%d bloggers like this: