ภาพวาดเศียรพระวิษณุ ลายสกรีนเสื้อ
ภาพวาดเศียรพระวิษณุ ลายสกรีนเสื้อ

การทำลายสกรีนเสื้อที่ต้องความคมชัดของลายเส้นให้สามารถนำไปจัดทำเป็นบล็อกสกรีนได้อย่างอย่างง่าย ด้วยความต้องการของทางลูกค้าต้องการให้วาดภาพของเศียรองค์พระวิษณุเพื่อนำไปจัดทำบล็อกสกรีนเสื้อ งานชิ้นนี้จึงต้องเป็นการวาดเศียรพระวิษณุด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถด้านเวกเตอร์อย่าง illustrator ลายเส้นที่สร้างให้มีความใหญ่และเน้นรายละเอียดของลวดลายไทยในหลายจุดให้มีความสวยงามและน่าสนใจ

%d bloggers like this: