วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ วาด Drawing ลงบนปกสมุดสำหรับของที่ระลึก
วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ วาด Drawing ลงบนปกสมุดสำหรับของที่ระลึก

งานวาดภาพเหมือนที่ได้รับเป็นแบบเช็ททั้งหมด 4 ภาพ ต้องวาดลงวัสดุที่กำหนด ในที่นี้คือหน้าปกของสมุดวาดเขียน ซึ่งถูกใช้เป็นสมุดที่จะให้เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสรับปริญญา