โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้เรือสุพรรณหงษ์ Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้เรือสุพรรณหงษ์ Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย โลโก้เรือสุพรรณหงษ์ Thai Restaurant Logo

รูปแบบงานลายไทยชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้คือ เรือสุพรรณหงษ์ รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถทำให้นึกถึงประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นรูปแบบที่สื่อถึงความวิจิตร ตระการตา ที่สามารถส่งต่อความรู้สึกให้ผู้ที่พบเห็นได้สัมผัสถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย

โลโก้ชิ้นนี้ได้นำเอารูปแบบของเรือสุพรรณหงษ์นำมาออกแบบและตีความใหม่ ให้สอดคล้องต้องความต้องการของลูกค้า การใช้โทนสีทอง ม่วง และประกอบกับองค์ประกอบของความต้องการให้มีสัญลักษณ์วงกลมเข้าไปในตัวของสุพรรณหงษ์ สร้างองค์ประกอบที่สามารถดูและจบภาพในภาพนั้นได้

ส่วนรูปแบบของลายไทยเป็นการวาดแบบไม่เน้นเก็บรายละเอียดอะไรมากเพื่อให้งานสามารถนำไปต่อยอดกับการใช้งานในสื่อด้านอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้การใช้งานโทนสียังเน้นให้เหมาะสมกับความถูกโฉลกกัยตัวของเจ้าของอีกด้วย


เมื่อ

ใน

โดย