โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนเด็ก โลโก้ร้านอาหาร (Cartoon Logo)

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนเด็ก โลโก้ร้านอาหาร (Cartoon Logo)
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนเด็ก โลโก้ร้านอาหาร (Cartoon Logo)

อีกหนึ่งชิ้นงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการวาดภาพการ์ตูนภาพเหมือนเพื่อนำไปจัดทำเป็นโลโก้สำหรับติดฉลากของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารต่าง ๆ รูปแบบของการวาดตัวการ์ตูนที่ต้องการเน้นให้มีความน่ารักสดใส และมีความเป็นเด็กที่น่ารัก ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสดใสของตัวโลโก้เป็นสำคัญ ในโลโก้ยังได้มีการวาดรูปแบบประกอบท่าทาง และเครื่องแต่งกายตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การใช้โทนสีเพื่อให้บางเบา มีความสดใสในตัวเอง และเหมาะกับรูปแบบของตัวการ์ตูนที่มีเด็กน่ารักเป็นรูปภาพวาดประกอบ


เมื่อ

ใน

โดย