โลโก้ชื่อ โลโก้พระวิษณุ โลโก้ลายไทย โลโก้ตรายาง
โลโก้ชื่อ โลโก้พระวิษณุ โลโก้ลายไทย โลโก้ตรายาง

งานออกแบบวาดภาพโลโก้ลายเส้นที่ใช้เฉพาะสีขาวดำ เพื่อใช้เป็นโลโก้ชื่อ ที่มีองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ชื่อที่มีการวาดรูปภาพขององค์พระวิษณุเป็นจุดสำคัญในโลโก้ พร้อมด้วยรูปแบบการวาดประกอบลวดลายไทย กนก ที่มีให้มีความวิจิตรบรรจง คล้อยไปตามรูปแบบฟอร์มของตัวกรอบวงกลม เพิ่มด้วยรายละเอียดของตัวชื่ออักษรย่อเข้าไปให้มีความหมายและสื่อถึงรูปแบบของชื่อได้อย่างชัดเจน ตัวโลโก้ไม่มีการทำสีเพียงแค่ทำเป็นลายเส้นขาวดำเพื่อใช้สำหรับเป็นรูปแบบตราประทับตรายางและสามารถนำไปใช้งานปรับเป็นสีแบบสีเดียว หรือหลายสีก็ได้ตามความต้องการเสมอ

%d bloggers like this: