งานออกแบบโลโก้ สำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Dee
งานออกแบบโลโก้ สำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Dee

โลโก้สำหรับการนำไปใช้เพื่อสร้างแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ชู Concept ด้านสุขภาพและตัวสินค้าที่ปราศจากสารเคมีเป็นสำคัญ ทำให้การออกแบบโลโก้นี้ต้องเน้นไปในแนวทางเรียบงานดูเป็นกันเองและที่สำคัญต้องดูง่ายเป็นธรรมชาติ รวมทั้งการเลือกใล้งานโทนสีที่เข้ากับแนวทางของสูขภาพและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การใช้รูปแบบของฟอนต์ตัวอักษรที่มีเอกลัษณ์เรียบง่ายและดูเป็นกันเองเข้ามามีบทบาทในการออกแบบ เติมแต่งด้วยรูปสัญลักษณ์ของใบไม้เล็ก ๆ ที่มาช่วยเพิ่มและสร้างความลงตัวได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ผลงานนี้ถูกนำไปใช้ในการแสดงโลโก้ในเว็บไซต์ และนำไปเพื่อการสร้างแบรน์ของสินค้าต่าง ๆ มากมาย