โลโก้ร้านอาหารไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบให้มีรูปลักษณะตามความต้องการของลูกค้า คือ มีพื้นหลัง และมีรูปแบบของเมืองโบราณที่สามารถสื่อได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย พร้อมโทนสีทองตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของผู้ออกแบบ


เมื่อ

ใน

โดย