โลโก้สิงโตลายไทย โลโก้ติดเรือ โลโก้สิงโตมีปีก

โลโก้สิงโตลายไทย โลโก้ติดเรือ โลโก้สิงโตมีปีก
โลโก้สิงโตลายไทย โลโก้ติดเรือ โลโก้สิงโตมีปีก

โลโก้รูปแบบสัญลักษณ์ที่ต้องการนำไปใช้งานสกรีนพิมพ์ติดกับเรือ เป็นงานออกแบบวาดภาพโลโก้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้ตรงคอนเซ็ปท์ที่ต้องการ คือ รูปแบบของสิงโตที่วาดเป็นแบบมีลวดลายไทยผสมผสาน และใส่ปีกให้ดูมีความสง่างาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย คล้ายกับเรือที่มีความสง่างาม มีความเร็ว พร้อมกับชื่อข้อความที่เป็นตัวอักษรลายไทยประดิษฐ์ให้เข้ากับลวดลายของตัวไอค่อนสัญลักษณ์ให้มากที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย