บริการวาดภาพเหมือน และออกแบบโลโก้

นอกจากเรื่องราวที่น่าสนใจภายในเว็บไซต์ อีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอคือ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความสามารถที่ผมมี โดยได้เตรียมบริการที่สามารถตอบสนองต่อทุกท่าน
ที่มีความสนใจเป็น 3 บริการ ดังนี้

ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์
วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer
เริ่มต้น 550 บาท
ส่งงานเป็นไฟล์งานต้นฉบับ และนามสกุลมาตรฐาน
วาดภาพเหมือนสไตล์ Vector ด้วยโปรแกรมกราฟฟิค Affinity Designer

ภาพเดี่ยว 550 บาท ภาพคู่ 800 บาท

เกินกว่า 2 คนในภาพ คิดเพิ่มคนละ 250 บาท

วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Affinity Designer

ส่งไฟล์งานต้นฉบับ .ai .eps .pdf .jpg

ใช้เวลาวาดประมาณ 1-2 วัน (ตามคิวงาน)

ออกแบบโลโก้ (Logo Design)
ออกแบบโลโก้ และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เริ่มต้น 850 บาท
ออกแบบให้เลือก 2 แบบ แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวน
ออกแบบโลโก้ และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นามบัตร เมนู ใบปลิว กล่องบรรจุภัณฑ์

ราคาเริ่มต้น 850 บาท (ตามความยากง่ายของงาน)

ระยะเวลาจัดทำ 1-2 วัน (ตามคิวงาน)

แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมทำขึ้นใหม่)

ส่งไฟล์งานนามสกุล .ai .eps .pdf .jpg .png

ทำให้เลือกจำนวน 2 แบบ โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง

อีเมล์ : sarawud@outlook.com
ไลน์ไอดี : phpinlove
เฟสบุ๊ก : makamstories
ทวิตเตอร์ : @makamstories
อินสตาแกรม : @makamstories