วาดภาพตัวการ์ตูน Zero Hotaru จากเรื่อง One Piece ด้วยโปรแกรม Affinity Designer 23

วาดภาพตัวการ์ตูน Zero Hotaru จากเรื่อง One Piece ด้วยโปรแกรม Affinity Designer 23