ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์สมุนไพร พิมเสนน้ำ

งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกล่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิมเสนน้ำ เป็นงานออกแบบทั้งหมดนับตั้งแต่โลโก้ของสินค้า รวมถึงวุสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ การเลือกโทนสีในการจัดพิมพ์ โดยมีการจัดการออกแบบเพื่อใช้ส่งให้พับโรงพิมพ์จริง เป็นผลงานการออกแบบอีกอย่างหนึ่งที่ทำอย่างครบวงจร

งานออกแบบกล่อง ฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิมเสนน้ำ
งานออกแบบกล่อง ฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิมเสนน้ำ
งานออกแบบกล่อง ฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิมเสนน้ำ
งานออกแบบกล่อง ฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิมเสนน้ำ

เมื่อ

ใน

โดย