งานออกแบบฉลาดสำหรับใช้พิมพ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ออร์แกนิค เป็นงานออกแบบที่ผสมผสานรูปแบบของเวคเตอร์กับรูปภาพ ข้อความต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลบ่งชื้ต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน งานออกแบบถูกจัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม Affinity Designer ที่สามารถใช้ไฟล์งานเพื่อไปจัดพิมพ์และเปิดได้กับทุกโปรแกรมออกแบบสำหรับงานเวคเตอร์โดยเฉพาะ

งานออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค Organic Plant Supplement
งานออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค Organic Plant Supplement
%d bloggers like this: