งานออกแบบลายตาลปัตร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ ออกแบบลายไทย
งานออกแบบลายตาลปัตร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ ออกแบบลายไทย

งานชิ้นนี้เป็นงานออกแบบลายตาลปัตรสำหรับการนำเอาไปปัก และจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวยแด่พระสงฆ์ เป็นการวาดและออกแบบลวดลายรูปองค์พระธาตุ อุโบสถ ซึ่งเป็นสถานที่อันสำคัญและถือได้ว่าเป็นสะญลักษณ์ขอวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นงานออกแบบด้วย illustrator และมีการทำรายละเอียดรูปองค์พระธาตุ อุโบสถ ซึ่งวาดตามรูปแบบจากภาพถ่ายให้มีความเป็นเอกลักษณ์ลายเส้นที่งดงาม เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับงานปักให้มีความใกล้เคียงกับรูปแบบองค์จริงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะการวาดลวดลายต่าง ๆ บนตัวขององค์พระธาตุ อุโบสถ รวมทั้งการวาดออกแบบลวดลายประกอบในตัวตาลปัตรอื่น ๆ อีกด้วย วาดเข้ามาประกอบเพื่อให้ส่วนประกอบของตัวตาลปัตรออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

%d bloggers like this: