งานออกแบบโลโก้น้ำพริก โลโก้การตูนผู้หญิงชุดไทย Thai Cartoon Logo
งานออกแบบโลโก้น้ำพริก โลโก้การตูนผู้หญิงชุดไทย Thai Cartoon Logo

การออกแบบโลโก้ในสไตล์แบบไทย ๆ ที่ได้รับความนิยมในบ้านเรา ถือว่าเป็นงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัวของบ้านเมืองเราอย่างแท้จริง เป็นหนึ่งในสไตล์การออกแบบที่กล้าพูดได้เต็มปากว่าชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้เสมอเหมือน เพราะด้วยความมีเอกลักษณ์ไทย และรูปแบบของธุรกิจที่เป็นความเป็นไทย ตามแบบฉบับของบ้านเมืองเรา เช่นธุกิจการทำจำหน่ายน้ำพริก ถือได้ว่าเป็นอีกธุกิจหนึ่งที่เป็นอาหารคู่กับเรามาช้านาน และในการพัฒนาสร้างแบรนด์สินค้าให้ทันสมัยทันยุคสมัยปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาในการออกแบบสร้างโลโก้ให้ดูมีความเด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์ สดใส ตามแบบฉบับเฉพาะที่เจ้าของธุรกิจนั้น ๆ ต้องการ โลโก้น้ำพริกชิ้นนี้ก็เช่นกัน ถือว่าเป็นงานออกแบบดีไซน์ที่ได้มีการวาดภาพประกอบเป็นรูปตัวการ์ตูนและนำเสนอในรูปแบบไทย ๆ ผ่านมุมมองของผู้หญิงตัวการ์ตูนน่ารักสดใส ในชุดนุ่งห่มแต่งกายแบบไทยสมัยโบราณ พร้อมกับการกำหนดวาดลักษณะท่าทาง และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เข้ากับธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างท่าทางในการตำน้ำพริก ในโลโก้นี้ ทั้งหมดของโลโก้ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็น “แม่ศรีเรีอน” ตามแบบฉบับคำพูดของเราคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณได้อย่างชัดเจน แต่มีการปรับปรุงให้เติมความน่ารักสดใส และสร้างเป็นรุปแบบให้เข้ากับยุคสมัยผ่านตัวการ์ตูนเพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงความเป็นตัวผลิตภัณฑได้อย่างง่ายดายมากที่สุด

%d bloggers like this: