งานออกแบบโลโก้ไสตล์ไทยโมเดิร์น สำหรับธุรกิจจำหน่ายกระเป๋า Bags Logo Design

งานออกแบบโลโก้ไสตล์ไทยโมเดิร์น สำหรับธุรกิจจำหน่ายกระเป๋า Bags Logo Design
งานออกแบบโลโก้ไสตล์ไทยโมเดิร์น สำหรับธุรกิจจำหน่ายกระเป๋า Bags Logo Design

ผลงานการออกแบบโลโก้ที่ผสมผสานความต้องการระหว่างความความทันสมัย และลายไทยประยุกต์ ร่วมทั้งความต้องการให้มีการแสดงออกถึงไอ่ค่อนรูปทรงสัญลัษณ์ที่ดูแล้วสื่อถึงความเป็นผู้นำรวมทั้งการสร้างรูปแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเพื่อให้สมกับธุรกิจที่ต้องการนำไปใช้ ผลงานที่ได้ออกแบบมาจึงเป็นการประยุกต์ใช้ลายช่อไทยเพื่อสร้างให้คล้ายกับปีกของนกและแผ่ขยายออกจากพื้นหลังที่รองรับเป็นรูปโล่ห์ โดยใส่ไอค่อนสัญลักษ์รูปมงกุฎเพื่อแสดงถึงความเป็นที่หนึ่งในด้านนี้ โทนสีทองถูกนำมาใช้กับโลโก้เพื่อให้สามารถสร้างความสว่างไสว และแสดงถึงความรุ่งเรืองช่วยเสริมในเรื่องของโหงวเฮงได้ โลโก้นี้นี้ถูกช้เพื่อเป็นกตราสัญลักษณ์ของสินค้า และการสร้างแบรนด์ของสินค้าโดลการนำไปใช้งานในทุก ๆ สื่อของแบรนด์

เมื่อ

ใน

โดย