งานออกแบบโลโก้ Thai Massage Therapies ออกแบบโลโก้ร้านนวดไทย

งานออกแบบโลโก้ Thai Massage Therapies ออกแบบโลโก้ร้านนวดไทย
งานออกแบบโลโก้ Thai Massage Therapies ออกแบบโลโก้ร้านนวดไทย

ผลงานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยอีกหนึ่งผลงานที่ยังคงเน้นการออกแบบในสไตล์ของลายที่ดูเรียบง่ายและสื่อความหมาย เพื่อให้มีเอกลัษณ์ให้เป็นไปตามชื่อของร้านรายละเอียดในการออกแบบมุ่งเน้นในเรื่องของโทนสีทอง และน้ำตาลเข้ม พร้อมทั้งลายกนกที่ถูกวาดขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในโลโก้นี้

เมื่อ

ใน

โดย