งานออกแบบฉลากเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลัง Label Design

งานออกแบบฉลากเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลัง Label Design
งานออกแบบฉลากเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลัง Label Design

ผลงานด้านการออกแบบฉลากติดขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดบำรุงกำลัง เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ต่อยอดงานที่เคยทำให้กับลูกค้าเอาไว้ ซึ่งมีการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่เคยใช้บริการเอาไว้แล้วในครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนำโลโก้มาสร้างและทำการออกแบบดีไซต์ฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้ามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด การออกแบบฉลากนี้เป็นการออกแบบที่ให้ความสำคัญในเรื่องของรูปแบบที่เข้ากับกับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดบำรุงกำลังอย่างมามีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ลายไทยเข้าไปในตัวฉลากเพื่อให้เข้ากับโลโก้ที่มีความเป็นไทยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว การเลือกใช้โทนสีแดงที่มีความเข้มและสื่อความหมายถึงความร้อนแรง เข้มแข็ง เพื่อให้สื่อถึงความชัดเจนและสร้างความเด่นให้กับตัวสินค้าเวลาที่ต้องเข้าไปอยู่ในตู้แช่เมื่อตั้งวางรวมกันกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันอีกมากมาย รวมทั้งการใส่รายละเอียดของข้อความจำกัดความและรายละเอียดจำเพาะต่าง ๆ เข้าไปให้เกิดความสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน

เมื่อ

ใน

โดย