ตราสัญลักษณ์ชื่อประจำตัว โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษรประดิษฐ์
ตราสัญลักษณ์ชื่อประจำตัว โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษรประดิษฐ์

นอกจากโลโก้ที่เราทำกันเพื่อใช้งานงานพานิชหรือโลโก้ที่ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ที่ติดตัวสินค้าแล้ว ยังมีการจัดทำโลโก้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถจัดการทำให้ได้คือ โลโก้ตราสัญลักษณ์ประจำตัว โลโก้ประจำตำแหน่ง และโลโก้ตราสัญลักษณ์ประจำครอบครัว นามสกุลนั้นเอง การออกแบบโลโก้รูปแบบสไตล์นี้ส่วนใหญ่เรานิยมใช้งานการออกแบบให้ดูมีความปราณีตวิจิตรบรรจงในโลโก้ การออกแบบส่วนใหญ่ใช้รูปแบบของการเล่นลวดลสายของตัวอักษรประดิษฐ์ตามตัวอักษรนำหน้า เพื่อใช้เป็นตัวอักษรย่อ นำเอามาวาดใหม่ ให้มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกันอย่างสวยงาม นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใส่รูปแบบสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้อีกด้วย เช่นเดียวกับรูปแบบผลงานชิ้นนี้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำตัว โดยนำเอาตัวอักษรย่อมาใช้ประดิษฐ์ลวดลาย เสริมลายไทย และลายช่อมะกอกเข้าไปให้ดูมีความสวยงามและเข้ากันกับรูปแบบสไตล์ตามความต้องการของลูกค้า

%d bloggers like this: