ผลงานการออกแบบโลโก้ Herb Garden ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ผลงานการออกแบบโลโก้ Herb Garden ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
ผลงานการออกแบบโลโก้ Herb Garden ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

งานออกแบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ต้องการให้ออกแนวสวยงามและเน้นโทนหวาน โดยต้องการสื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการนำเอาภาพของดอกไม้มาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อจึงตรงกับความต้องการอย่างมาที่สุด รวมทั้งการใช้รูปแบบเทคนิคภาพวาดคล้าย ๆ สีน้ำของตัวดอกไม้ทำให้โลโก้ดูมีความอ่อนโยนและดูมีเสน่ห์อย่างมาก โลโก้นี้ถูกนำไปใช้งานในหลายรูปแบบทั้งในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์บนกล่องบรรจุภัณฑ์และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

เมื่อ

ใน

โดย