ผลงานวาดภาพเหมือนบุคคลสีน้ำ

ผลงานที่นอกเหนือจากการให้บริการหลักซึ่งปกติจะเป็นภาพวาดลายเส้น และภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์เท่านั้น แต่ในกรณีพิเศษที่ลูกค้าต้องการภาพวาดที่นอกเหนือจากที่มีบริการให้ ทางเว็บก็สามารถจัดการให้ได้เสมอ อย่างเช่นผลานชิ้นนี้ที่ลูกค้าต้องการอยากได้ภาพวาด ภาพเหมือนที่วาดด้วยเทคนิคสีน้ำ เพื่อมอบให้กับบุคคลสำคัญในภาพ เพื่อใช้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 ปี ของบุคลในภาพ ซึ่งในกรณีนี้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการกับเราได้ครับ ว่าต้องการวาดภาพแบบไหนสไตล์ไหน โดยอัตราค่าบริการในการวาดภาพสีน้ำนี้จะเป็นราคาเดียวกันกับการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์

ภาพเหมือนภาพวาดสีน้ำภาพวาดสีน้ำผู้ชาย
ภาพเหมือนภาพวาดสีน้ำภาพวาดสีน้ำผู้ชาย

เมื่อ

ใน

โดย