ภาพเหมือนลายเส้นผู้ชาย วาดภาพดรออิ้งลายเส้น
ภาพเหมือนลายเส้นผู้ชาย วาดภาพดรออิ้งลายเส้น

ผลงานภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ที่วาดขึ้นด้วยเทคนิดการสานเส้นดินสอ ลงบนกระดาษวาดเขียนที่เราเลือกสรรเป็นพิเศษที่มีความหนา และคุณภาพสูง ให้ความคงทนต่ออายุการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ภาวาดที่วาดลงบนกระดาษวาดเขียนอยู่กับผู้ที่ได้รับได้เป็นระยะเวลายาวนาน ภาพวาดผลงานชิ้นนี้เป็นภาพวาดที่มอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือเป็นสำคัญซึ่งสร้างความพิมเศษได้เป็นอย่างดีสำหรับบุคคลในภาพ

%d bloggers like this: