ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้พญานาค
ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้พญานาค

โลโก้ที่ได้รับโจทย์ในการออกแบบโดยรวมที่ลูกค้าต้องการให้มีส่วนของหัวพญานาค 7 หัว และในตัวโลโก้ต้องมีความทันสมัยอยู่ในตัวเอง รวมทีั้งดูง่ายไม่สับสน และมีการให้โจทย์ด้านโทนสีที่ต้องการอยู่ 2 สี คือ โทนสีทอง เหลือง น้ำตาล และน้ำเงิน ทั้งนี้การออกแบบจำเป็นต้องอาศัยแค่ฟอนต์ตัวอักษรที่เรียบง่ายที่สุด และที่สำคัคือต้องเป็นฟอนต์ที่สามารถหาดาวน์โหลดมาใช้งานได้ได้ฟรี และอิสระในการใช้งาน ทั้งนี้ในการออกแบบเลยจำเป็นต้องทำออกมาในสไตล์ของ รูปแบบดีไซน์ที่เรียบง่าย และการจัดวางของหัวพญานาคที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร การออกแบบจึงพยายามจัดการเรียงลำดับของหัวพญานาคให้มีลำดับ พร้อมใส่ข้อความชื่อบริษัทของลูกค้าในแบบเรียบง่าย ใช้ฟอนต์ที่ชื่อ “อนาคตใหม่” ซึ่งเป็นฟอนต์ประดิษฐ์ได้หัวและที่สำคัญสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใส่พื้นสีน้ำเงิน คล้ายกรมท่า เพื่อดันให้ตัวอัตราลักษณ์ของโลโก้ และชื่อบริษัทโดดเด่นขึ้นมาให้มาที่สุด การออกแบบในครั้งนี้เนื้องจากเป็นโลโก้เพื่อที่จะนำไปจดทะเบียนบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำดีไซน์ออกมาไม่ให้ซับซ้อน เพื่อที่จะได้นำโลโก้ไปสร้างเป็นตรายางของบริษัทได้อีกด้วย

%d bloggers like this: