ผลงานออกแบบโลโก้บริษัท ออกแบบโลโก้สไตล์ไทย โลโก้พระพิฆเนศ

ผลงานออกแบบโลโก้บริษัท ออกแบบโลโก้สไตล์ไทย โลโก้พระพิฆเนศ
ผลงานออกแบบโลโก้บริษัท ออกแบบโลโก้สไตล์ไทย โลโก้พระพิฆเนศ

ผลงานออกแบบโลโก้บริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการออกแบบในสไตล์ที่เป็นเอกลัษณ์ของความเป็นไทย เป็นงานออกแบบโลโก้พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นองค์เทพให้ความเคารพนับถือในงานด้านศิลปะ ตัวโลโก้ถูกออกแบบให้สามารถนำไปผลิตเป็นตรายาง ตราประทับได้ เป็นงานออกแบบโดยใช้โปรแกรม Affinity Designer ในการสร้างผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานด้านเวกเตอร์ที่มีความคมชัด สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย


เมื่อ

ใน

โดย