ผลงานออกแบบโลโก้สไตล์ไทย โลโก้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
ผลงานออกแบบโลโก้สไตล์ไทย โลโก้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ว่าในทุกวงการจะต้องมีอัตราลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อที่จะได้เป็นจดจำได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการทำบุญตามหลักของศานาพุทธของเรา โลโก้ “เสบียงบุญ” เป็นโลโก้ที่มีการออกแบบในสไตล์ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของเจ้าของโลโก้ที่ต้องการสื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศานาได้อย่างชัดเจนที่สุด ทุกสัญญลักษณ์ที่ถูกนำมาจัดวางในการออกแบบและทุกจำนวนรูปทรงในโลโก้นี้ ล้วนมีความหมายให้สามารถสื่อไปถึงความเป็นชาวพุทธแบบไทยเราได้เป็นอย่างดี

และแน่นอนว่าวิธีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ก็คือวาดจากโปรแกรมกราฟฟิค Affinity Designer นั้นเองซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบในลักษณะของเวคเตอร์ ที่สามารถส่งไฟล์งานไฟล์จัดทำเป็นสื่อต่าง ๆ ได้อย่างคมชัดที่สุด

%d bloggers like this: