พระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าประบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าประบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙