ภาพเหมือนลายเส้นผู้หญิง Drawing Portrait

Pencil Drawing Portrait ภาพเหมือนลายเส้น ภาพวาดแรเงา ภาพวาดดรออิ้งลายเว้นผู้หญิง
Pencil Drawing Portrait ภาพเหมือนลายเส้น ภาพวาดแรเงา ภาพวาดดรออิ้งลายเว้นผู้หญิง

ความสนุกของงานวาดภาพเหมือนอย่างหนึ่งที่ผมได้รับก็คือ การได้มีโอกาสในการวาดภาพของแต่ละคน ที่มีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันไป ตามแบบที่ตัวเจ้าของนั้นชอบ ภาพเหมือนหลาย ๆ ภาพที่ผมได้ให้บริการแก่ลูกค้า บางภาพก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีใบหน้าหรือท่าทางดูดีเสมอไป หากแต่กลับเป็นลักษณะท่าทางที่แปลกหรือแตกต่างไปจากท่าทางทั่วไปก็มีมาให้ผมได้วาดอยู่มากมายเลยทีเดียว และก็มีมากมายหลายภาพเช่นกันที่ล้วนแต่มีความน่ารัก อยู่ในตัวของแบบที่วาดเองอยู่เสมอ ซึ่งภาพเหล่านี้ นอกจากที่จะเป็นภาพแบบรูปถ่ายจากกล่อง เมื่อนำมาเป็นภาพวาดดรออิ้ง ก็สามารถสร้างความสวยงาม และความแปลกใหม่ นำมาสู่ความรู้สึกใหม่ ๆ ของภาพนั้น ๆ เมื่อเวลาที่จ้องมองได้อยู่เสมอ

เมื่อ

ใน

โดย