พระฉายาลักษณ์-สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ-ในหลวงรัชกาลที่-9
ตัวอย่างผลงาน พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

%d bloggers like this: