งานวาดภาพเหมือนเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้เทคนิค Drawing หรือวาดเส้น ด้วยดินสอดำ เป็นงานวาดภาพตามรูปแบบสถานที่ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นลักษณะของลายงานดรออิ้ง เพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งเป็ฯรูปประดับในร้านค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

%d bloggers like this: