Illustration วาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย

ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย

บริการงานวาดภาพประกอบ Illustration และ Painting เพื่อใช้เป็นหน้าปกหนังสือ วรรณกรรม นวนิยาย จัดทำอาร์ตเวิร์กเื่อการจัดพิมพ์ และใช้ประกอบเพื่อการโฆษณา และอื่น ๆ

ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย

 

ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
ผลงานวาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย
  1. ภาพขนาดไฟล์ที่วาดสามารถนำไปพิมพ์ลงกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ขนาด A3
  2. ราคา 850 บาท ต่อภาพ
  3. ระยะเวลาการวาด 2 วันทำการ (ไม่รมระยะเวลาสเก็ตซ์แบบ)
  4. จะทำการร่างแบบสเก็ตซ์หยาบ ให้ลูกค้าเลือกพิจารณา และแสดงถึงรายละเอียด จำนวน 2 แบบ ก่อนการทำจริง
  5. ในการวาดภาพประกอบจำเป็นต้องบอกให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ Concept แนวทาง ฯลฯ เพื่อให้ผลงานนั้นออกมตรงตามความต้องการมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ