วาดภาพเหมือนบุคคลผู้หญิงด้วยสีน้ำ

วาดภาพเหมือนสีน้ำ
วาดภาพเหมือนสีน้ำ

ผลงานวาดภาพเหมือนที่ใช้สีน้ำในการวาด โดยเป็นเทคนนิคของสีน้ำแท้ ๆ ที่ไม่ใช่การวาดสีน้ำแล้วดูคล้ายเป็นสีโปสเตอร์ การวาดด้วยสีน้ำตามรูปแบบที่เราให้บริการเป็นการวาดให้มีความซอฟท์ของสีน้ำ เพราะด้วยคุณสมบัตินี้มันทำให้ภาพดูมีเสน่ห์ ไม่แข็งกระด่างเหมือนสีโปสเตอร์เหมือนอย่างที่เห็นโดยทั่วไปตามเว็บให้บริการวาดภาพเหมือนอื่น ๆ

เมื่อ

ใน

โดย