ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนครอบครัว Drawing

ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนครอบครัว Drawing
ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนครอบครัว Drawing

เราพยายามให้ความสำคัญต่อการวาดภาพต่าง ๆ ที่พยายามวาดให้ได้เห็นถึงรายละเอียดสำคัญหรือให้ปรากฎเป็นภาพวาดที่คิดว่าดีที่สุด จากต้นแบบภาพที่มีขนาดเล็กและขาดความชัดเจนในรายละเอียด ในหลาย ๆ ครั้งเราก็พยายามที่จะคาดเดาและวาดให้ได้ตรงตามความต้องการและทำให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุด เพราะเรารู้ดีว่าภาพแต่ละภาพนั้นอาจจะมีความหมายสำคัญต่อบุคคลในภาพ มีความหมายทั้งต่อผู้ให้และผู้รับอย่างมาก ภาพวาดลายเส้นดินสอภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่ต้องใช้ความสังเกตุและคาดเดาถึงสิ่งที่มองไม่ชัดเจนอย่างมากที่สุด รวมทั้งการนำเอาบุคคลมาใส่เพิมเติมในภาพและจัดวางองค์ประกอบให้ลงตัว การวาดส่วนของหน้าตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนถือว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อการวาดเป็นอย่างมาก ภาพวาดชิ้นนี้เป็นภาพวาดของครอบครัว และวาดด้วยเทคนิดลายเส้นดินสอ ลงบนประดาษวาดเขียนเนื้อหนาคุณภาพสูง เพื่อให้รูปภาพที่ปรากฎอยู่ในนั้นเป็นภาพที่ดูดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

เมื่อ

ใน

โดย