ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดบุคคลสไตล์ลายเส้นดินสอ

ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดบุคคลสไตล์ลายเส้นดินสอ
ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดบุคคลสไตล์ลายเส้นดินสอ

นี่คือผลงานวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอที่ได้รับภาพต้นแบบเป็นภาพถ่ายเก่าที่มองเห็นลายละเอียดได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่เป็นภาพที่วาดแล้วสามารถให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นได้เป็นอย่างดีในขณะที่วาด เพราะเนื้อหาและเรื่องราวในภาพของบุคคล รวมทั้งท่าทางและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในภาพ ทำให้ภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพวาดลายเส้นที่ผมมีความชื่นชอบเป็นพิเศษและอยากวาดออกมาด้วยการใส่อารมณ์ของลายเส้นเข้าไปให้เกิดความรู้สึก “อบอุ่น” ขึ้นเมื่อมองภาพวาดใบนี้

ขนาดกระดาษ ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
การจัดส่ง
กระดาษขนาด A5
(210 x 148 มม.)
200 บาท 300 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
กระดาษขนาด A4
(210 x 297 มม.)
350 บาท 500 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
กระดาษขนาด A3
(275 x 375 มม.)
600 บาท 750 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
ขนาดโปสเตอร์
(375 x 555 มม.)
800 บาท 1000 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ฟรี!
EMS
ขนาดอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม ฟรี!
EMS

* หมายเหตุ *

  • ทุกขนาดบริการจัดส่งไปรษณีย์ EMS ฟรี!
  • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 150 บาท ต่อคนในภาพ
  • การวาดฉากหลัง ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove