ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดบุคคลสไตล์ลายเส้นดินสอ
ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดบุคคลสไตล์ลายเส้นดินสอ

นี่คือผลงานวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอที่ได้รับภาพต้นแบบเป็นภาพถ่ายเก่าที่มองเห็นลายละเอียดได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่เป็นภาพที่วาดแล้วสามารถให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นได้เป็นอย่างดีในขณะที่วาด เพราะเนื้อหาและเรื่องราวในภาพของบุคคล รวมทั้งท่าทางและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในภาพ ทำให้ภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพวาดลายเส้นที่ผมมีความชื่นชอบเป็นพิเศษและอยากวาดออกมาด้วยการใส่อารมณ์ของลายเส้นเข้าไปให้เกิดความรู้สึก “อบอุ่น” ขึ้นเมื่อมองภาพวาดใบนี้

%d bloggers like this: