ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอดำ ภาพเหมือนลายเส้นผู้หญิง

ผลงานวาดภาพเหมือนที่วาดด้วยดินสอดำ วาดในลักษณะลายเส้น ที่มีการสานเส้นไปในทิศทางเดียวกันตามความถนัดของผู้วาด เป็นภาพเหมือนผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่มีความหมายต่อการมอบให้ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญที่ผู้ให้มอบแด่ผู้รับ เพื่อเป็นการสร้างความจดจำที่ดีต่อกัน ภาพเหมือนจึงถือเป็นของที่ระลึกอันดับต้น ๆ ที่ต่างก็นึกถึงเพื่อสรรหามาให้กันและกัน

ภาพวาดลายเส้น ภาพเหมือนผู้หญิง ภาพวาดดรออิ้งขนาดกระดาษ A4
ภาพวาดลายเส้น ภาพเหมือนผู้หญิง ภาพวาดดรออิ้งขนาดกระดาษ A4

เมื่อ

ใน

โดย