ภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้งครอบครัว

ภาพวาดลายเส้นดินสอ ภาพวาครอบครัว Family Drawing Pencil
ภาพวาดลายเส้นดินสอ ภาพวาครอบครัว Family Drawing Pencil

ผลงานภาพวาดดรออิ้ง เทคนิคการวาดเส้นด้วยดินสอดำ ผลงานวาดภาพเหมือนชิ้นนี้เป็นภาพวาดสำหรับครอบครัว ที่วาดด้วยดินสอดำลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาอย่างดี เป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งที่ทำให้ผู้ว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้วาดภาพนี้ครับ เพราะเป็นภาพวาดที่ใช้สำหรับครอบครัวหนึ่งเป็นของสำคัญที่ใช้ระลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวได้เป็นอย่างดี ตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ให้และผู้ที่ได้รับ เติมเต็มความรู้สึกของกันและกันด้วยภาพวาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • วาดภาพสไตล์ลายเส้นดินสอ สีขาวดำ วาดลงกระดาษ
  • ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 , A3 และอื่น ๆ ตามต้องการ
  • ภาพเดี่ยว ราคา 350 บาท ภาพคู่ ราคา 500 บาท
  • วาดมากกว่า 2 คนในภาพ คิดเพิ่มคนละ 150 บาท
  • ส่งงานทางไปรษณีย์ EMS
  • ระยะเวลาการวาด 1-2 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อวาดภาพเหมือน ทางไลน์ไอดี phpinlove