ภาพวาดลายเส้นดินสอ ภาพวาครอบครัว Family Drawing Pencil
ภาพวาดลายเส้นดินสอ ภาพวาครอบครัว Family Drawing Pencil

ผลงานภาพวาดดรออิ้ง เทคนิคการวาดเส้นด้วยดินสอดำ ผลงานวาดภาพเหมือนชิ้นนี้เป็นภาพวาดสำหรับครอบครัว ที่วาดด้วยดินสอดำลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาอย่างดี เป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งที่ทำให้ผู้ว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้วาดภาพนี้ครับ เพราะเป็นภาพวาดที่ใช้สำหรับครอบครัวหนึ่งเป็นของสำคัญที่ใช้ระลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวได้เป็นอย่างดี ตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ให้และผู้ที่ได้รับ เติมเต็มความรู้สึกของกันและกันด้วยภาพวาด

%d bloggers like this: