วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพ Drawing ภาพคู่
วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพ Drawing ภาพคู่

ผลงานวาดภาพเหมือน Drawing Portrait ภาพคู่รักเพื่อใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกที่ส่งมอบให้กัน ภาพภาพี่ถูกบรรจงวาดด้วยดินสอ วาดลงบนกระดาษวาดเขียนที่ใช้สำหรับงานดรออิ้งโดยเฉพาะ เนื้อหนาคุณภาพดี เป็นเทคนิคการวาดแบบใช้ลายเส้นดินสอ ภาพที่จึงออกมาในอารมณ์ตามแบบฉบับของผู้วาด ผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลก เพื่อมอบให้กับบุคคลสำคัญที่เป็นที่รักเท่านั้น

%d bloggers like this: