วาดภาพเหมือน ลายเส้นดินสอ ใบหน้าผู้หญิง ตามจิตนาการ

วาภาพเหมือน ใบหน้าคนตามจิตนาการ
วาดภาพเหมือน วาดภาพลายเส้นดินสอ วาดภาพเหมือนดินสอ วาดภาพเหมือนตามจิตนาการ รับวาดภาพเหมือน

ผลงานที่ต้องใช้สองอย่างประกอบกัน คือ ภาพหน้าของบุคคล และใบหน้าของสิ่งที่ต้องการเอามาวาดรวมกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาตามจิตนาการของลูกค้า ซึ่งงานชิ้นนี้เป็นการวาดผสมผสานกันระหว่า วาดภาพใบหน้าคน และวาดภาพใบหน้าของเสือ แล้วเพิ่มใส่ของประดับตกแต่งให้ดูดีลงในภาพวาด เช่น ดอกไม้และใบไม้เพื่อให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ภาพวาดตามจิตนาการแบบนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแปลกแหวกแนว ไม่จำเจอยู่กับกรอบเดิม ๆ

บริการวาดภาพเหมือน แบบลายเส้นดินสอ

เป็นบริการที่จะทำให้คุณได้มีภาพเหมือน ในแบบฉบับของงานวาดเส้น
วาดภาพเหมือนด้วยลายเส้นดินสอดำ ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A4

ขนาด ภาพเดี่ยว ภาพคู่
กระดาษ A4 350 บาท 500 บาท

* มากกว่า 2 คนขึ้นไป บวกเพิ่ม 150 บาท ต่อหัวต่อคน

ช่องทางการติดต่อ