วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้ง Drawing Portrait

วาพภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้ง Drawing Portrait
วาพภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้ง Drawing Portrait

บริการวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ งานวาดภาพเหมือนลายเส้นเป็นอีกหนึ่งชินดงานที่ต้องใช้ความสามารถในการจัดทำสูง เพราะฉะนั้นผลงานที่ได้รับจะมีเอกลักษณ์ตามสไตล์การวาดภาพของศิลปินแต่ละคนที่แตกต่างกันไป คุณจึงมั่นใจได้ว่า ภาพวาดที่ได้รับไปนั้นจะเป็นภาพเพียงภาพเดียวในโลกจริง ๆ ไม่มีการทำซ้ำได้อย่างแน่นอน ภาพวาดลายเส้น หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาพดรออิ้ง Drawing” นั้นเป็นงานฝีมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย เราใช้ภาพชนิดนี้ในหลากหลายโอกาส หลากหลายช่วงเวลาดีดีที่อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึด ส่งมอบให้กันด้วยความสุขไจ สไตล์ภาพวาดดรออิ้งทีเรารับทำคือ ภาพที่วาดด้วยดินสออย่างแท้จริง ไม่ได้มีการใช้งานการเกลี่ยแสงเงาจากวัสดุอุปกรณ์อื่น และไม่ได้ใช้ผงผงถ่านชาร์โคลในในผลงานแม้แต่น้อย งานที่ได้จึงมีการสานเส้นของดินสอหลากหลายเบอร์ ตั้งแต่ดินสอ EE จนถึงดินสอกด ที่สามารถให้เส้นที่เล็กและเบาบางได้เป็นพิเศษ ภาพวาดลายเส้นจากเราจึงมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนแบบใคร และไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน


เมื่อ

ใน

โดย