ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ วาดภาพเหมือน Drawing Portrait
ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ วาดภาพเหมือน Drawing Portrait

ผลงานวาดาภเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอที่วาดลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาคุณภาพดี เป็นงานภาพวาดที่สามารถใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นที่นิยมในทุกยุคสมัย สร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี งานวาดภาพสไตล์ลายเส้นดินสอนชิ้นนี้เป็นงานที่วาดตามรูปแบบของภาพถ่ายที่ลูกค้าต้องการให้วาดตาม อาจจะมีการออกแบบแต่งเติมได้ในบางกรณีถ้าลูกค้าต้องการ และยสังสามารถเขียนข้อความเพื่อส่งให้แทนใจจากผู้มอบให้ไปยังผู้รับได้ ภาาพวาดเป็นภาพที่วาดด้วยดินสอความเข้มระดับ EE เป็นงานวาดภาพแบบลายเส้นสไตล์ดั่งเดิมแท้ ๆ โดยไม่มีการปรุงแต่ง หรือใช้งานเทคนิคอื่นใด

%d bloggers like this: