ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ (Drawing Portrait)

ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ (Drawing Portrait)
ภาพเหมือนลายเส้นดินสอ (Drawing Portrait)

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพวาดที่สามารถใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญที่เราต้องการการจะมอบให้ในทุก ๆ โอกาส งานวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอที่คงเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์รูปแบบลายเส้นดินสอดำ ที่วาดขึ้นจากภาพต้นแบบ ให้มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุด วาดลงบนกระดาษวาดเขียนที่มีเนื้อหนาพิเศษ ไม่เก่า และไม่ยับหักงอง่าย


เมื่อ

ใน

โดย