วาดภาพเหมือนลายเส้นพระวิษณุ แบบเต็มองค์ พร้อมฐานรองรับ ภาพนี้เป็นภาพวาดลายเส้นดินสอ ที่วาดลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาคุณภาพดี มีการวาดเอาไว้ทั้งหมด 2 มุมมอง คือแบบด้านข้าง 45 องศา และแบบหน้าตรง โดยทั้งหมดเป็นรุปภาพพระวิษณุทรงยืน

%d bloggers like this: