ผลงานวาดภาพเหมือนลายเส้นคู่รักพร้อมฉากหลัง (Drawing Portrait)

ผลงานวาดภาพเหมือนลายเส้น ภาพคู่สไตล์ลายเส้นดินสอพร้อมฉากหลัง
ผลงานวาดภาพเหมือนลายเส้น ภาพคู่สไตล์ลายเส้นดินสอพร้อมฉากหลัง

เป็นผลงานที่ทางลูกค้าต้องกาให้วาดพร้อมกับฉากหลัง ซึ่งเป็นที่ระลึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อความประทับใจ เป็นภาพเหมือนลายเส้นที่วาดลงในกระดาษวาดเขียนขนาดโปสเตอร์ ภาพที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้น และรายละเอียดของฉากหลัง รวมทั้งแบบบุคคลในภาพได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย