ภาพเหมือนลายเส้น วาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอลักษณะผู้หญิงถือดอกไม้

ภาพวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้งผู้หญิงกับดอกไม้ (Drawing Portrait)
ภาพวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ ภาพวาดดรออิ้งผู้หญิงกับดอกไม้ (Drawing Portrait)

บริการที่ได้รับความนิยมบนเว็บไซต์มากที่สุดก็คือบริการวาดภาพเหมือนลายเส้น ที่เป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตามสไตล์ของผู้วาด และยังคงความคลาสสิคได้มากที่สุดจนทำให้เป็นที่นิยมของลูกค้าหลาย ๆ ท่าน ได้สั่งจัดทำและใช้เป็นของขวัญของฝากที่ระลึกให้แก่บุคคลสำคัญ ภาพส่วนใหญ่ที่วาดออกไปจึงเป็นภาพของบุคคลที่ปรากฎในภาพที่จะได้เป็นผู้รับผลงาน ในหลาย ๆ ภาพที่วาดก็มีการส่งแก่บุคคลในภาพด้วยความประหลาดใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่สร้างความประทับใจ เป็นที่จดจำให้ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ ทางเว็บไซต์เรา makamstories.com ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจทำและวาดออกมาสุดความตั้งใจในทุก ๆ ภาพเช่นกัน เพราะมันคือหนึ่งในความภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็จะได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าของเราได้มีความสุขกับผลงานของเรา


เมื่อ

ใน

โดย