ภาพเหมือนลายเส้น (Drawing Portrait) ภาพวาดสไตล์ลายเส้นดินสอ

ภาพเหมือนลายเส้น ภาพวาดดรออิ้งผู้หญิง
ภาพเหมือนลายเส้น ภาพวาดดรออิ้งผู้หญิง

งานวาดภาพเหมือนลายเส้น ที่ใช้ดินสอในการวาดและสานลายเส้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แนวทางตามแบบสไตล์ของผมในการวาดภาพเหมือน ภาพวาดที่วาดลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาคุณภาพดี ขนาด A4 มาตรฐาน ที่ได้รับความนิบมในเว็บไซต์ Makamstories.com และมีลูกค้าสั่งจองคิววาดอยู่เรื่อย ๆ เป็นภาพวาดที่ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมคอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถพูดได้ว่ามีชิ้นเดียวใยโลกครับ! เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ถาพวาดลายเส้นที่ผมได้วาดออกไปเหล่านี้ จะได้ถูกใช้แทนความรู้สึกและส่งมอบให้กับบุคคลในภาพด้วยความประทับใจและยินดี

เมื่อ

ใน

โดย