งานออกแบบโลโก้ของบริาํทจะมีการออกแบบที่ให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์และสามารถนำไปเป็นรูปแบบตรายางประทับได้เสมอ ทั้งนี้การออกแบบบจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการในรูปแบบของลูกค้าที่ต้องการเป็นสำคัญ และยังต้องสามารถทำให้โลโก้ชิ้นนั้นนำไปจดทะเบียนเป็นการจัดตั้งบริษัทได้อีกด้วย งานออกแบบโลโก้บริษัทชิ้นนี้มีการออกแบบในหลาย ๆ ส่วนตามความต้องการของลูกค้า และมีหลายส่วนอีกเช่นกันที่ต้องออกแบบให้ถูกต้องตามความต้องการด้านหลักฮวงจุ้ยที่ถูกโฉลกต่อลูกค้า งานชิ้นนี้มีการวาดเป็นรูปทรงไอค่อนโดยการนำเอาสัญลักษณ์รูปตัว T ในชื่อภาษาอังกฤษของชื่อบริษัทมาเป็นตัวดัดแปลงให้มีภาพลักษณ์จดจำ พร้อมทั้งใส่รูปแบบลวดลายของลายคล้ายเถาวัลย์ใบไม้ให้มีวามอ่อนช้อยและสอดประสานกันให้อยู่ในพื้นที่ของวงกลม เลือกการใช้งานโทนสีที่มีความหมาย ถูกต้องตามความเป็นสิริมงคลที่ถูกโฉลกกับทางลูกค้าทั้งสีพื้น และสีของรูปทรงไอค่อนต่าง ๆ ทั้งงานออกแบบได้จัดทำมาให้ลูกค้าเป็นสองแบบ คือแบบสำหรับการใช้เป็นตรายางจดทะเบียนที่ถูกต้อง และแบบการใช้งานเพื่อเป็นโลโก้สัญลักษณ์โดยทั่วไป

%d bloggers like this: