Vector Portrat Logo วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์และนำมาสร้างเป็นโลโก้
Vector Portrat Logo วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์และนำมาสร้างเป็นโลโก้

ผลงานภาพวาดสไตล์เวคเตอร์ที่ใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคในการทำงาน Illustrator เป็นภาพวาดบุคคล

ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในการจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

รูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบไม่เหมือนใคร เด่นชัดด้วยบุคลิกของบุคคลในภาพ ทำให้มองดูแล้วสามารถรับรู้ได้ทันที หนึ่งในบริการรับวาดภาพเหมือนของเรา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะพิมพ์ขยายใหญ่เท่าที่ต้องการหรือใช้เป็นแค่ไฟล์ภาพธรรมดา ผลงานภาพที่ได้รับจะเป็นภาพในลักษณะของ Vector ซึ่งภาพลักษณะนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเอง และคนที่เราต้องการให้ สวย แปลก แหวกแนว

%d bloggers like this: